Interno gradivo

Opozorilo: gradivo je interne narave, namenjeno zaposlenim na Oddelku za biologijo in clanom Drustva studentov biologije

Predlog studijskega programa v obliki PDF (Adobe Acrobat 4 ali novejsi)
Predlog studijskega programa v obliki RTF (Word,OpenOffice, Write ...)
Studentska anketa v obliki PDF (Adobe Acrobat 4 ali novejsi)
Studentska anketa v obliki RTF (Word,OpenOffice, Write ...)
V kolikor niste clan drustva ali zaposlen na oddelku, vas prosimo, da to stran zapustite.